USS Maine
l
l
USS Maine, model w skali 1/700
Courtesy of Katarzyna Manikowska © 2021