Akagi
l
l
Photo Copyright © by Navigea Ltd. R/V Petrel

Pierwszy obraz znaleziska, uzyskany podczas rutynowego skanowania dna morskiego.
Nie jest zbyt dokładny an wyraźny, ale i nie miał taki być - mapowanie dna pozwala na stwierdzenie,
czy w dole jest cokolwiek, co dobrze byłoby bliżej rozpoznać. "Falowanie" zarysu wraku
jest wynikiem zaburzeń występujących przy pracy sonaru na niskich częstotliwościach.
Photo © 2019 Navigea Ltd. R/V Petrel
© 2019 by Estraven