USS Arizona
l
l
USS Arizona w latach trzydziestych - już po modernizacji, z nowymi masztami
Photo #: NH 57663, Official U.S. Navy Photograph, from the collections of the Naval Historical Center.
Operational Archives Branch, Naval Historical Center, Washington, DC