USS Arizona
l
l
Symboliczne spotkanie
22 czerwca 1998 roku - okrÍt-muzeum USS Missouri zajmuje miejsce obok pomnika USS Arizona
US Navy Photo, #980622-N7749B-001