USS Arizona
l
l
USS Arizona w latach trzydziestych, na wzburzonym morzu
Photo #: NH 80-G-463589 U.S. Naval Historical Center Photograph
Operational Archives Branch, Naval Historical Center, Washington, DC