SMS Baden
l

SMS Baden podczas prób prędkości w 1916 roku na Bałtyku
Picture: http://www.navweaps.com/Weapons/WNGER_15-45_skc13.php