SMS Baden
l

Wieża B artylerii głównej SMS Baden z widocznym przebiciem pancerza o grubości 350 mm
przez pocisk kalibru 381 mm podczas prób przeprowadzonych przez monitor HMS Terror
H
Picture: http://www.kbismarck.org/forum/viewtopic.php?t=162