SMS König
l
Rysunek Königa przygotowany przez wydzia³ wywiadu marynarki i dystrybuowany
w Royal Navy w 1918 roku.
Picture of British Naval Intelligence 1918