USS Utah
l
l
Wrak USS Utah w Pearl Harbor, 1 czerwca 1987- w dali widać tę samą (chociaż nieco odmienioną)
panoramę, co na zdjęciu przedstawiającym przewracający się pancernik, 7 grudnia 1941.
Defense Visual Information Center photo # DNST8801441 by Tracy D. Connors